Księgarnia religijna Izajasz

Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu

Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu

Do każdego zamówienia
GRATIS DO WYBORU!

Medalik św. Benedykta

Medalik św. Benedykta

lub

Rybka - naklejka na samochód

Naklejka na samochód

Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu

Dzisiejsza cena:
45,00
cena bez promocji: 55,00 zł

szt.

Więcej o książce „Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu”

Książka przedstawia naukę Ewagriusza z Pontu (345-399) na temat ośmiu namiętnych myśli (logismoi), czyli obżarstwa, nieczystości, chciwości, smutku, gniewu (złości), acedii, prózności i pychy. Studium rekonstruuje więc kosmologię i eschatologię, antropologię i naukę duchową mnicha z Pontu, by na ich tle pełniej ukazać naturę, dynamikę działania i sposoby walki z ośmioma logismoi według mnicha z Pontu.

Nauka Ewagriusza w tym względzie stała się podstawą dla późniejszej chrześcijańskiej nauki o ośmiu grzechach głównych. 


Jeszcze nikt nie wyraził swojej opinii. Bądź pierwszy i dodaj swoją opinie!

Dodaj opinię

Twoje imię

Twój email (tylko do mojej wiadomości)

Twoja ocena
Twoja opinia

Pobierz fragment Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu w PDF

Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu.PDF

Wstęp

W chrześcijańskiej refleksji nad kondycją psychiczno-duchową człowieka punktem wyjścia jest  najczęściej antropologia biblijna. W Księdze Rodzaju znajdujemy bowiem kilka ważnych elementów do zrozumienia stanu natury ludzkiej, wśród których dwa odgrywają zdecydowanie kluczową rolę. Po pierwsze, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga jako ontycznie bardzo dobry i ukierunkowany na bycie z Nim. Z tego wynika wyraźnie, że człowiek ze swej natury, a nie z wyboru, jest dobry i antropologicznie „niedomknięty”, otwarty na Boga. Ten wymiar duchowego podobieństwa do Boga jest zasadniczym wymiarem życia ludzkiego i nie można go wykluczać nie okaleczając jednocześnie samego człowieka. W konsekwencji więc człowiek znajduje z jednej strony słuszne szczęście i radość w zaspokajaniu swoich potrzeb, z drugiej zaś jest pociągany go do tego, by przekraczać samego siebie. Sens i cel życia ludzkiego znajduje się poza człowiekiem, a nie w nim samym. Po drugie, na początku swego istnienia człowiek doświadczył rzeczywistości, którą teologicznie określa się mianem grzechu pierworodnego, a filozoficznie czy psychologicznie można by nazwać stanem „rozbicia” natury ludzkiej czy permanentnej dysharmonii, konfliktu. Słusznie więc  A. Görres stwierdza, że „nauka o grzechu pierwszych rodziców daje zadowalającą odpowiedź na pytanie, skąd bierze się nędza ludzkiego bytowania, będąca faktem nie budzącym u nikogo wątpliwości”. Te dwie prawdy o człowieku objawione przez Boga w Piśmie Świętym są kluczowe do zrozumienia jego istoty: jest on z natury bardzo dobry, ale jednocześnie rozbity, pęknięty, w stanie ciągłej dysharmonii i zdolny do moralnego zła. Właściwa interpretacja tych prawd domaga się również, aby we wszelkich refleksjach antropologicznych traktować je łącznie, gdyż wykluczenie jednej z nich grozi błędnym rozumieniem natury samego człowieka. Znamy takie próby z historii pierwotnego chrześcijaństwa, gdy z jednej strony gnostycyzm i manicheizm negowały naturalną dobroć całego człowieka lub jego cielesności, z drugiej zaś pelagianizm kwestionując realizm grzechu pierworodnego prowadził do uznania człowieka za zdolnego do doskonalenia się tylko o własnych siłach. Te dwa zasadnicze błędne spojrzenia na człowieka powracały w różnych formach na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat czy to w wersjach stricte teologicznych, czy też bardziej filozoficznych formach neopelagianizmu czy neomanicheizmu.

W oparciu o przedstawione wyżej dwa założenia antropologii biblijnej Ewagriusz z Pontu (ok. 345–399), jako pierwszy, jak się wydaje, stworzył kategorię ośmiu logismoi (namiętności, pragnień, demonów), które atakują i wprowadzają w stan ciągłego konfliktu naturę ludzką. Ich działanie jest szczególnie ostro widoczne w życiu anachoretów, którzy udawali się na pustynię, by tam poprzez ascezę wspartą łaską Boga starać się na nowo przywrócić ową pierwotną harmonię w swoim człowieczeństwie. P. Négrier słusznie stwierdza, że tematyka grzechów głównych, rozwinięta przez Ewagriusza, a przejęta później przez Jana Kasjana i autorów średniowiecznych, nie jest „spontanicznym wytworem antycznej chrześcijańskiej myśli monastycznej”, gdyż jest pochodzenia biblijnego i znajduje się już w Rdz 3–4. Choć prawdą jest, że Księga Rodzaju 3–4 opisuje rozprzestrzenianie się różnych grzechów po upadku pierwszych rodziców, to jednak nie znajdziemy w niej takiej samej kategorii ośmiu namiętnych myśli, jak u Ewagriusza. Wstępna analiza jego tekstów pozwala przypuszczać, że to właśnie on jest twórcą całej kategorii ośmiu logismoijako pewnego spójnego systemu, która stanie się podstawą chrześcijańskiej nauki na temat siedmiu grzechów głównych

ks. Leszek Misiarczyk

Ks. Leszek Misiarczyk, ur. w 1964 roku, studiował filozofię i teologię w WSD w Płocku oraz teologię w Instytucie Teologicznym „św. Pawła”, Cremisan-Bethlehem (Izrael). W latach 1991–1993 studiował teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując licencjat, a w latach 1993–1997 nauki patrystyczne w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie, uzyskując doktorat z teologii i nauk patrystycznych. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji z dziedziny literatury wczesnochrześcijańskiej.

Inne książki tego autora

stron: 420
format: 16,5 x 23,5
oprawa: miękka
ISBN: 9788373541955

A może zainteresują Cię także te książki?

Prawo Murphy'ego mówi, że sprawy pozostawione samym sobie mają tendencję, aby zamieniać się ze złych na jeszcze gorsze.

Dlatego nie zwlekaj! Zainwestuj w dobrą książkę lub płytę i wykorzystaj zawarte w niej treści, a pchniesz swoje życie do przodu. Przejmij ster i kieruj swoje życie w dobrą stronę!

Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu

Sprawdź opinie innych kupujących!

Czy możesz zaufać naszej jakości? Możesz! Jestem o tym przekonany. Ale chcę, abyś i Ty był o tym przekonany.

Przeczytaj komentarze tych, którzy zostali naszymi Klientami. Zobacz opinie »

Radek Rudziński - właściciel księgarni religijnej Izajasz Radek Rudziński
właściciel

© 2009 - 2019 Księgarnia religijna Izajasz
ul. Rydza Śmigłego 62/82, 65-610 Zielona Góra